Evaluarea s-a facutconform prevederilor Ordinului MECTS nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar si a OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea anexei 1 a OMECTS nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar.