Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:

 

  • Actele normative care reglementează organizarea si functionarea Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda;
  • Structura organizatorică, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda;
  • Coordonatele de contact ale Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
  • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
  • Programele si strategiile proprii;
  • Documentele de interes public;
  • Modalitătile de contestare a deciziei autoritătii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate;

 

Lista documentelor de interes public emise de Colegiul ”Emil Negrutiu”, Turda