Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

 Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 

 Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda,  vă rugăm să completati o cerere si să o înregistrati la secretariatul institutiei. 

Formular de cerere tip, asa cum este prezentat în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, este disponibil mai jos pentru descărcare:

 Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativă

 Persoana care se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public poate depune contestatie/memoriu în scris către conducerea Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda, care va fi înregistrată la secretariatul scolii.

Formularele de reclamatie tip, asa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:


Reclamatie administrativă 1

Reclamatie administrativă 2 

 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie.

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001