Anexa 1

METODOLOGIE

privind acordarea instrumentelor de sprijin pentru cadrele didactice

 

 

FORMULAR DE APLICARE

mini-proiect

 

Nume si prenume cadru didactic:CURSAU ILONA

Institutia de învatamant: COLEGIUL ”EMIL NEGRUTIU” TURDA

Denumirea programului de formare continua: SCHIMBAREA DIN EDUCATIE ÎNCEPE CU FIECARE

 

Titlul mini-proiect: VARIETATI MATEMATICE

 

1. Descrierea grupului tinta:

-          elevii din clasele a IX-a si a X-a învatamânt liceal, profil tehnologic (de la Colegiul ”Emil Negrutiu” Turda)

 

2. Descrierea nevoii:

   

Motto:

“Daca planuim pentru un an, plantam porumb;

 Daca planuim pentru un deceniu, punem copaci;

Daca planuim pentru întreaga viata, educam si antrenam oameni.”   (Proverb chinezesc)

 

 

În contextul unei societati în continua schimbare, învatamântul românesc trebuie sa-si asume o noua perspectiva asupra functionarii si evolutiei sale. Din aceasta perspectiva, proiectul devine o prioritate a strategiilor orientate catre educarea tinerilor.

Coeziunea si eficienta grupului participant la parteneriat sunt conditionate de asumarea si promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicati: asigurarea egalitatii sanselor în educatie, revigorarea spiritului civic si a mentalitatilor comunitare, promovarea dialogului, transparentei si a comunicarii deschise, încurajarea initiativei si a participarii, dezvoltarea cooperarii si a colaborarii, structurarea disciplinei si a responsabilitatii armonizarea conditiilor specifice cu exigentele sociale.

De asemenea, progresul omenirii nu este posibil fara activitatea creatoare, teoretica sau practica a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare sa fie considerata ca forma cea mai înalta a actiunilor omenesti.

 

 

 

 

 

Creativitatea este o capacitate complexa ce tine de personalitate si este constituita dintr-o constelatie de factori care favorizeaza obtinerea unor produse originale. Privita în acest fel, creativitatea este o capacitate generala, proprie tuturor copiilor. În limita dezvoltarii normale, fiecare dispune, într-o masura mai mare sau mai mica, de un potential creator. Diferentele se exprima prin intensitatea cu care se manifesta acest potential si prin domeniul în care se afirma. Principalii factori în functie de care se apreciaza nivelul creativitatii sunt: originalitatea, flexibilitatea si fluenta gândirii.

În functie de acesti factori, dascalul poate estima nivelul de creativitate al copiilor si totodata, poate stimula dezvoltarea ei.

Proiectul propus urmareste transformarea reala a copiilor în actori principali ai demersului educational, urmarindu-se atingerea unor obiective de natura formala, informala, socio-contemporana.

Astfel proiectul pe care îl propun, am considerat ca este necesar sa dezvoltam potentialul creator al elevilor, sa le stimulam aptitudinile, nu numai prin activitatile de la clasa, ci si prin activitati care sa le permita sa abordeze sarcini de lucru incitante, neconventionale, care sa faca apel la imaginatie si la posibilitatile lor creative, sa le stimuleze curiozitatea, spiritul critic si de observatie si, foarte important,  sa - i încurajeze   sa-si depaseasca timiditatea, teama de a nu gresi.

 

 

3. Obiectiv/e:

-       organizarea unui program de activitati curriculare si extracurriculare comune în care sa fie incluse activitati stimulative pentru elevii implicati  în proiect;

-       încurajarea si stimularea elevilor în studiul matematicii;

-       implicarea  mai multe discipline;

-       asigurarea caracterului novator;

-       implicarea activa a fiecarui elev în activitatile desfasurate, în mod                                         participativ-formativ si cultural-recreativ.

-       aprofundarea cunostintelor de matematica si dezvoltarea                                                      capacitatilor rezolutiv-aplicative ale elevilor.;

-       dezvoltarea capacitatilor de operare cu sistemul electronic.

 

 

4. Rezultate:

          Evidentierea conexiunilor dintre matematica si alte domenii;

          Dezvoltare relatiilor de colaborare dintre elevi;

          Abordarea matematicii dintr-o alta perspectiva decât cea clasica;

          Dezvoltarea spiritului de echipa;

 

 

          Stimularea si promovarea capacitatilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expozitii si publicarea revistei;

          Îmbunatatirea imaginii scolii în comunitate.

 

 

5. Planul de actiuni:

Activitati:

 

Se vor realiza activitati cu continut matematic, extraccuriculare: consultatii la matematica,                 cerc de matematica, concursuri, activitati cultural-recreative:

-       „La început...” -lansarea proiectului;

-       „Calatorie în tara Matematicii”-concurs de compuneri;

-       Concurs „Matematica prin joc”- compunerea si rezolvarea unor probleme matematice aplicativ-distractive;

-       Consultatii matematica -la solicitarea elevilor;

-       D„La final...”- seminar de încheiere a proiectului.

 

6. Descrierea valorii adaugate pentru grupul tinta:

Educatia si cunostintele matematice îl ajuta pe copil sa-si cucereasca personalitatea  care reprezinta ansamblul dispozitiilor fizice, afective, intelectuale si social-caracteriale prin care o fiinta se defineste si se exprima printre semenii sai.

 

-       îmbunatatirea performantelor matematice prin însusirea unor tehnici noi si variate;

-        ilustrarea temelor prin tehnici variate;

-       dezvoltarea spiritului de echipa si a capacitatilor de relationare;

-       lucrul cu personalitati în devenire;

-       interesul elevilor pentru gândirea logica si problematizare;

-       originalitatea tematicii în aria diversificata a concursurilor scolare;

-       adresabilitatea directa si nediscriminatorie a grupului-tinta;

 

 

 

7. Resurse necesare:

- laptop si  imprimanta pentru conceperea/ tiparirea documentelor de lucru, materiale didactice