Rezultat verificare eligibilitate dosare candidati la consurs

Rezultate verif eligibilitate dosare.pdf

 

Data: 15.06.2021

Director,

Gavrilescu Timea Karola


Anunt concurs pentru post contractual

 

Nr./data inregistrare: 645/17.05.2021

 

Colegiul Emil Negrutiu,cu sediul în Turda, strada Agriculturii nr. 27, judetul Cluj, organizeaza concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027/2014.

·                  Administrator patrimoniu - post  vacant, pe perioada nedeterminata.

·                  Bibliotecar -post  vacant, pe perioada nedeterminata.

 

Conditii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor:1. Administrator patrimoniu – studii superioare;

2. Bibliotecar - studii medii

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - nu se solicita.

 Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

-                  proba scrisa  în data de 23.06.2021 , ora 09.00, la sediul institutiei;            

-        proba practica în data de 23.06.2021, ora 11.00, la sediul institutiei;

-        proba interviu în data de 23.06.2021,ora 12.00,la sediul institutiei   

Data limita pâna la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile  lucratoare de la afisare, la sediul institutiei.

Date contact: secretariat, telefon 0264312637

 

 Tematica concurs administrator patrimoniu  Tematica_concurs_administrator.pdf
 Tematica concurs bibliotecar  Tematica_concurs post bibliotecar.pdf

 

 

 

Data: 18.05.2021

Director,

Gavrilescu Timea Karola