ERASMUS PLUS

COLEGIUL „EMIL NEGRUTIU” TURDA

 

Denumirea proiectului

 "Practice makes perfect! - Calea spre maiestria profesionala”, 

 

Tipul proiectului

 grant ERASMUS+, VET learner and staff mobility

 

Parteneri

 - Clínica Veterinária De Famalicao, Sociedade Unipessoal Lda

Adresa: Rua Artur Cupertino de Miranda 251, 4760-124 Vila Nova de Famalicao, Portugal, silvaribeiroruidr@gmail.com , 00351 252 375 441

 

-CLINICA VETERINARIA DO OLIVAL

Adresa: Largo Combatentes Ultramar 99, Arcozelo 4750-133, Barcelos Portugalia, vetolival@gmail.com, 00351253811768

 

-Associaçao Intercultural Amigos da Mobilidade,Rua Loteamento do Jardim, 4755-221 Gamil, Barcelos, mobilityfriends@gmail.com, 351939452504

 

Echipa de implementare a proiectului / responsabilitate repartizată

 

Numele ?i prenumele. Pozi?ia

Atribu?ii

Stan Florin

·         Responsabil de proiect

 

·         Coordonarea echipelor implicate în derularea proiectului;

·         Men?inerea contactului cu ANPCDEFP ?i cu partenerii de

proiect;

·         Realizarea documentelor legate de buna derulare a

proiectului;

·         Realizarea vizitelor pregătitoare

·          Realizarea procedurilor de lucru la nivelul întregului proiect

·         Organizarea activita?ilor proiectului, stabilind sarcini clare

pentru fiecare membru al echipei de proiect

·         Întocmirea documenta?iei pentru contractare, pentru stagiu,

raportul final;

·         Completarea bazei Mobility Tool+ si bazei Europass;

·         Managementul situa?iilor de criză;

·         Realizarea activită?ii de diseminare a proiectului;

Lechin?an Cosmin

·         Responsabil financiar

·         Întocmirea documentelor financiar-contabile ?i a

contractelor cu participan?ii ?i furnizorii de servicii;

·         Deschiderea contului în bancă, efectuarea tranzac?iilor

financiare;

·         Înregistrarea documentelor contabile;

·         Realizarea documentelor legate de buna derulare a

proiectului;

·         Înso?irea elevilor în mobilită?ile externe;

Gavrilescu Timea Karola

·         Responsabil cu

pregatirea participantilor

·         Monitorizarea pregătirii lingvistice, culturale ?i pedagogice;

·         Realizarea evaluărilor în urma programului de pregătire;

Szakacs Bianca

·         Responsabilul cu

formarea profesionala

·         Realizarea acordului de formare – learning agreement- in

termeni ECVET

·         Stabilirea activită?ilor de formare, a modalită?ilor de

evaluare, de certificare, recunoa?tere ?i transfer a rezultatelor dobândite;

·         Coordonarea procedurii de recunoa?tere ?i transfer a

rezultatelor dobândite ale învă?ării la întoarcerea din stagiu prin utilizarea ECVET

Cătană Monica

·         Responsabil cu

selec?ia

·         Realizarea documentelor legate de buna derulare a

proiectului;

·         Întocmirea materialelor de informare cu privire la selec?ie;

·         Coordonarea ?i organizarea întregului proces de selectie;

·         Arhivarea documentelor generate de procesul de selectie;

·         Înso?irea elevilor în mobilită?ile externe;

Cur?ău Ilona

·         Monitor

·         Realizarea documentelor legate de buna derulare a proiectului;

·         Întocmirea materialelor de monitorizare;

·         Arhivarea documentelor generate de procesul de monitorizare;

·         Monitorizează măsurile de asigurare a calității pentru obținerea rezultatelor convenite ale învățării, pentru evaluarea lor și pentru atestarea rezultatelor evaluării formabilului.

·         Înso?irea elevilor în mobilită?ile externe;

Takacs Reka

·         Responsabil

monitorizarea/evaluarea proiectului ?i valorizarea rezultatelor

·         Urmărirea îndeplinirii activită?ilor proiectului;

·         Monitorizarea activită?ilor echipelor de lucru din cadrul

Proiectului;

·         Monitorizarea aspectelor financiare ale proiectului;

·         Aplicarea periodică a instrumentelor de evaluare a

proiectului ?i plasamentului;

·         Realizarea rapoartelor de evaluare/monitorizare.

 

Obiectivele proiectului conform con?inutului formularului de candidatură

 

-           Dezvoltarea competentelor profesionale specifice modului V- Anatomia patologică ?i fiziopatologică -prin participarea la stagii practice în condi?ii reale de muncă, în clinici veterinare, în scopul dezvoltarii de competen?e tehnice specializate;

-           Dezvoltarea personală a participan?ilor prin formarea unui comportament specific  locului de muncă, îmbunătă?irea competen?elor lingvistice ?i culturale, deschidere spre comunicare europeană și o nouă conștiință față de calitatea muncii în scopul dezvoltării unei cariere de succes pe pia?a muncii.

-           Ob?inerea unor certificări europene care să confere o nouă dimensiune calificării ob?inute ?i să sporească ?ansele de angajabilitate ?i mobilitate a absolven?ilor.

-           Îmbunătă?irea practicilor manageriale ale institu?iei prin crearea unor competen?e ?i abilită?i specifice implementării unor proiecte europene, stabilirea unor parteneriate transna?ionale pentru imbunătă?irea calită?ii formării profesionale ?i folosirea unor instrumente  europene care să confere transparen?ă calificărilor.

 

 

Descrierea activită?ilor proiectului ?i a activită?ilor transna?ionale planificate

 

Pe parcursul stagiului, elevii vor desfă?ura următoarele activită?i practice:

-           Recunoa?terea instrumentarului pentru necropsie.

-           Identificarea dispari?iei reflexelor.

-           Examinarea exteriorului unui animal mort.

-           Utilizarea diferitelor tehnici de incizie.

-           Recoltarea secre?iilor ?i lichidelor patologice.

-           Utilizarea corectă a recipientelor ?i eprubetelor cu ajutorul cărora se expediază materialele patologice.

-           Analizarea modificărilor lichidului intersti?ial.

-           Recunoa?terea tipurilor de hemoragii.

-           Identificarea cauzelor de metabolism.

-           Descrierea organelor cu leziuni inflamatorii.

-           Clasificarea diferitelor procese bioplastice: da adaptare, apărare ?i reconstruc?ie.

-           Recunoa?terea hipertrofiei ?i regenerării.

 

Se va asigura efectuarea unui stagiu de practică transna?ională pentru 14 de elevi ai Colegiului ”Emil Negru?iu” Turda:

SĂPTĂMÂNA I – Tema: “Executarea necropsiei diferen?iat pe specii de animale ?i analizarea modificărilor locale ale circula?iei sanguine ?i limfatice”

Ziua 1

Introducere în programul de stagiu. Tutorele de stagiu va prezenta participantuluiunitatea de stagiu, regulamentul de ordine interioară, normele de protecție a muncii, activitățile specifice fiecărui departament, proiectele în care este implicată organizația de primire, structura organizatorică a societății (postul, funcția, categorii de funcții, tipuri de compartimente, relații organizatorice, nivelurile si ponderea ierarhică);

Evaluarea inițială a competențelor se va realiza prin susținerea unui test de evaluare de tip grilă și a unei probe practice care constă în recunoa?terea topografiei organelor interne la mamifere ?i păsări.

 Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului  ?i oferă acestuia feedback.

Tutorele de stagiu va prezenta tuturor participanților tehnica necropsiei la diferite specii de animale.

 Participan?ii, sub supravegherea tutorelui de stagiu, vor efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea instrumentarului pentru necropsie

·         identificarea semnelor mor?ii

·         analizarea lipsei activită?ii cardiace ?i a contrac?iilor musculare

·         identificarea dispari?iei reflexelor

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practica si fisa individuala zilnica de lucru.

Ziua 2: 

Tutorele de stagiu va prezenta etapele realizării unei necropsii la diverse specii de animale.

Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         examinarea exteriorului unui animal mort

·         utilizarea diferitelor  tehnici de incizie

·         realizarea eviscerării ?i examinării cavită?ilor interne ale corpului

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică ?i fi?a individuală zilnică de lucru.

Ziua 3:

Tutorele de stagiu va prezenta modul de recoltare a materialului patologic la mamifere ?i păsări.

Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea ?esuturilor ?i organelor cu leziuni

·         recoltarea secre?iilor ?i lichidelor patologice

·         utilizarea corectă a recipien?ilor, cutiilor, eprubetelor cu ajutorul cărora se expediază materialele patologice

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului si oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practica si fisa individuala zilnica de lucru.

Ziua 4: 

Tutorele de stagiu va prezenta consecin?ele modificărilor circulatorii locale la mamifere ?i păsări.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea tulburărilor circula?iei sanguine: ischemia, hemoragia ?i congestia

·         identificarea factorilor fizici, chimici ?i biologici care afectează circula?ia limfatică

·         analizarea modificărilor lichidului intersti?ial

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Ziua 5:

Tutorele de stagiu va prezenta caracteristici ale fiecărei tulburări circulatorii identificate.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea tipurilor de hemoragii

·         identificarea etapelor unei congestii ?i ischemii

·         stabilirea cauzelor emboliilor ?i infarctului

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Evaluare săptămânală:

Participantul va realiza o necropsie, va recolta probe biologice ?i material patologic la mamifere ?i păsări.

Participantul completeazăfișa de lucru  individuală zilnică, chestionarul de satisfacție săptămânală și  fișa individuală de evaluare săptămânală.

SĂPTĂMÂNA II – Tema: ”Analiza modificărilor de metabolism ?i inflama?iile”

Ziua 6:

Tutorele de stagiu va prezenta principalele modificări de metabolism la mamifere ?i păsări.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea aspectului organelor ?i ?esuturilor cu tulburări de metabolism

·         identificarea cauzelor tulburărilor de metabolism

·         stabilirea agen?ilor mecanici, fizici ?i biologici care duc la apari?ia tulburărilor de metabolism

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Ziua 7:

Tutorele de stagiu va prezenta diferitele tipuri de inflama?ii la mamifere ?i păsări.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         identificarea ?esuturilor inflamate

·         descrierea organelor cu leziuni inflamatorii

·         precizarea tipului de inflama?ie

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Ziua 8:

Tutorele de stagiu va prezenta caracteristicile fiecărui tip de inflama?ie la mamifere ?i păsări.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         recunoa?terea inflama?iilor de tip seros ?i hemoragic

·         diferen?ierea inflama?iei purulente de cea necrotică

·         precizarea aspectului inflama?iei după volum, greutate, consisten?ă

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Ziua 9:

Tutorele de stagiu va prezenta principalele procese bioplastice din organismul mamiferelor ?i păsărilor.

 Participantul, sub supravegherea tutorelui de stagiu, va efectua următoarele activități practice:

·         clasificarea diferitelor procese bioplastice: de adaptare, de apărare ?i de reconstruc?ie

·         identificarea cauzelor fiziologice ?i patologice ale acestor procese

·         recunoa?terea hipertrofiei ?i regenerării

·         investigarea modului de cicatrizare (primară, secundară)

Tutorele de stagiu urmărește, evaluează activitatea participantului și oferă acestuia feedback.

Participantul completează caietul de practică și fișa individuală zilnică de lucru.

Ziua 10

Evaluarea finală se va realiza :

1. printr-o probă practică:

      - recunoa?terea ?i folosirea instrumentarului utilizat în necropsii ?i examinări de laborator

      - completarea fi?elor de examinare în vederea stabilirii diagnosticului post-mortem

 - stabilirea tipurilor de inflama?ii în urma unei necropsii ?i interpretarea modificărilor de metabolism la mamifere ?i păsări

2. colocviu de evaluare : susținerea unui portofoliu;

O comisie de evaluare formată din tutorele de stagiu care este ?i managerul organiza?iei de primire,Rui Silva ?i încă o persoană de la institu?ia intermediară, Nuno Varajao Barbosa, în prezen?a profesorului însoțitorurmăre?te, evaluează proba practică, oferă feedback participantului ?i completează fi?a de evaluare individuală a participantului.

Participantul va primi un document Europass Mobility, emis de instituția de trimitere, certificat  de instituția de primire și validat și recunoscut de către instituția de trimitere.      

 

 

 

Monitorizare ?i autoevaluare – activită?ile ?i instrumentele prevăzute în strategia de monitorizare ?i cea de autoevaluare

 

Strategia de monitorizare

 

Monitorizarea plasamentului si a intregii perioade de mobilitate se va realiza prin colaborarea partenerilor

 

A. Monitorizarea plasamentului de către organiza?ia de trimitere, Colegiul Emil Negru?iu Turda se va realiza astfel:

1. În mod direct prin profesorul înso?itor. Acesta va monitoriza:

-           modul de desfasurare a activitatilor prevazute in programul de lucru

-           corespondenta dintre activitatile prevazute în Acordul de formare si cele efecctuate;

-           gradul de satisfac?ie al participan?ilor vis-a-vis de activită?ile practice;

-           implicarea elevilor în activită?ile derulate;

-           colaborarea ?i rela?ionarea cu tutorele de stagiu;

-           desfă?urarea programului cultural;

-           capacitatea de integrare în noul mediu;

-           asumarea responsabilită?ilor de către elevii participan?i

 

Metode de monitorizare aplicate participantilor:

-           observarea comportamentului elevilor si acordarea de suport zilnic;

-           discu?ii individuale;

-           focus-grup saptamanal

-           verificarea portofoliilor individuale ale participantilor;

-           discutii cu tutorii de stagiu;

-           aplicarea unor chestionare de satisfac?ie

Profesorul înso?itor va redacta un raport de monitorizare, pe care, la întoarcerea în ?ară îl va înregistra la secretariatul ?colii ?i îl va preda echipei de proiect.

 

2.În mod indirect - de către echipa de proiect prin intermediul e-mailului ?i a serviciului Skype:

Componentele  monitorizării:

-           gradul de satisfac?ie fată de condi?iile de cazare, masă, transport;

-           desfă?urarea programului de stagiu;

-           aspecte privind siguranta elevilor

-           identificarea aspectelor pozitive ?i negative ale stagiului

Metode de monitorizare:

-           e-mailuri zilnice ?i saptamanale

-conferin?ă saptamanală.

 

B. Organizatiile de primire vor monitoriza participan?ii prin tutorii de stagiu:

Componentele monitorizarii

-           gradul de indeplinire a sarcinilor de lucru, a respectarii normelor si regulilor existente in companie

-           gradul de implicare al elevilor in activitatile desfasurate

-           punctualitatea acestora si interesul fata de activitatea desfasurata

-           modul de folosire al echipamentelor.

 

Metode de monitorizare:

-           observarea activitatilor realizate de catre elevi, a felului in care acestia isi organizeaza timpul de lucru

-           discutii individuale cu participantii

-           analiza interactiva in cadrul grupului de participanti

 

C. Organizatiile intermediare  realizeaza monitorizarea prin managerii acestora

Componentele monitorizării:

-           respectarea activitatilor din acordul de formare si gradul de implicare al elevilor in activitati;

-           respectarea regulilor stabilite la locurile de cazare, masa;

-           participarea la programul cultural si la celelalte activitati de cunoastere a noului mediu.

Metode utilizate:

-           vizite saptamanale la organizatia de primire

-           discutii saptamanale cu tutorele de stagiu al participantilor 

-           discutii zilnice  cu participantii si profesorul insotitor

In situatii exceptionale/ de urgenta, managerii organiza?iilor intermediare vor contribui la reglarea situatiei si vor acorda sprijinul necesar profesorilor insotitori.

 

Strategia de autoevaluare

Strategia de evaluare constituita la nivelul proiectului vizeaza 2 aspecte:

I. Evaluarea plasamentului - vizează îndeplinirea obiectivelor 1 ?i 2 ale proiectului ?i a rezultatelor intangibile:

Cuno?tin?ele, competen?ele profesionale ?i abilită?ile practice dobândite pe parcursul stagiului de către participanți se evaluează de către tutorii de stagiu ?i profesorii înso?itori, după cum urmează:

• Evaluare ini?ială în cadrul plasamentului se va desfă?ura printr-o probă practică. Tutorele de stagiu analizează activitatea elevului ?i oferă feed-back.

 

• Evaluare pe parcurs se va realiza prin următoarele metode:

-           observarea sistematică a comportamentului elevului, activitate care permite evaluarea capacităților și atitudinilor lor față de o sarcină dată;

-           aplicarea unor chestionare de satisfac?ie;

-           discu?ii interactive în cadrul grupului de elevi; analiza activită?ii elevului de către tutore ?i profesorul înso?itor;

-           probe orale (întrebări cu răspuns scurt, prezentare orală sub forma unei opinii, exerciții folosire a unur instrumente)

-           autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu feed-back-ul oferit de tutorele de stagiu

-           probe practice individuale prin care elevii incearca sa demonstreze ca pot realiza o serie dintre activitatile practice cuprinse în Acordul de formare.

 

• Evaluare saptămânală -  în ziua a cincea a stagiului - Participantul va realiza o necropsie, va recolta probe biologice ?i material patologic.

 

• Evaluarea finală prin:

1. proba practica:

-           recunoasterea si folosirea instrumentarului utilizat in necropsie

-           stabilirea tipurilor de inflamatii in urma unei necropsii si interpretarea modificarilor de metabolism

2. Colocviu de evaluare : sustinerea portofoliului de practica;

Rezultatele evaluării vor fi consemnate în fia de evaluare a participantului.

Validarea plasamentului se va realiza prin semnarea certificatului Europass Mobility de către tutorele de stagiu, în ultima zi lucrătoare a stagiului, după parcurgerea procesului de evaluare finala.

 

• Evaluarea post-stagiu se va realiza in decurs de 1 luna de la întoarcerea elevilor de catre comisia de validare, recunoastere si transfer al rezultatelor invatarii.

Instrumentele de evaluarea utilizate de catre comisia de validare si transfer sunt:

a)caietele de practica si fisele de lucru zilnice ale participantilor;

b)raportul individual al participantului

c) rapoartele finale  intocmite de catre organizatiiile de primire si organizatia intremediara;

d) rezultatele consemnate de tutorele de stagiu in fisa personala de evaluare a participantului;

e)aprecierile consemnate de catre profesorii  insotitorii  in fisa individuala de observatie;

f) interviu in cadrul caruia va raspunde  intrebarilor comisiei legate de semnificatia experientei de mobilitate, cunostintele, competentele si abilitatile dobandite.

 

II. Evaluarea proiectului - vizează îndeplinirea obiectivelor 3 si 4 ?i a rezulatelor tangibile. Se va realiza pe toata durata implementarii  de către responsabilul cu monitorizarea/evaluarea proiectului ?i valorizarea rezultatelor

Acesta va realiza 3 evaluari pe parcursul implementarii proiectului (la 5 luni cate o evaluare):

Se vor evalua:

-           Eficienta colaborarii în cadrul parteneriatului – se va evalua prin analiza e-mailurilor, a rapoartelor finale elaborate de catre organizatiile partenere

-           Transparenta si corectitudinea selectiei – evaluate prin analiza portofoliului selectiei, discutii individuale si de grup cu participantii la selectie

-           Calitatea programului de pregătire a elevilor - se vor evalua documentele de planificare, liste de prezentă, teste de evaluare, materialele realizate in timpul pregătirii

-           Calitatea documentelor de plasament – vor fi analizate documentele de plasament si comparate cu grilele de control gasite pe site-ul Agentiei Nationale

-           Transparenta aranjamentelor financiare: vor fi verificate contractele individuale, angajamentele de plata, contractele incheiate cu prestatorii de servicii, facturile, raportul responsabilului financiar.

-           Impactul ?i rezultatele proiectului – vor fi analizate prin elaborarea unor indicatori de masurare si control care vor permite o analiza obiectiva a cuantificarii atingerii acestora  în urma aplicării unor chestionare, interviuri, fise de observatie, studii comparative, analizei rapoartelor individuale ale participantilor

 

 

 

Diseminare si valorizare – activitătile prevăzute în strategia de diseminare

Strategia de diseminare si valorizare a rezultatelor proiectului – vor fi evaluate nivelul de audienta atins, gradul in care rezultatele proiectului pot fi folosite si de catre participantii la activitatile de diseminare si modul in care proiectul a fost valorificat de catre ?coală

 

Mediatizarea proiectului prin diverse activitati, realizarea de materiale de promovare a selectiei, numirea echipei de selectie, stabilirea calendarului, probelor, biografiei, selectarea participantilor.

 

Comunicarea cu mass media ?i factori interesati de proiect - se va realiza prin intermediul responsabilului de proiect care va concepe materiale de diseminare: prezentări, articole de presă, materiale publicitare ?i va organiza activită?i de prezentare a proiectului ?i a rezultatelor ob?inute.