Scurt istoric...

   Scoala a fost infiintata în 1 Noiembrie 1906 ca o Scoala Practică de Agricultură si a evoluat în cei 109 ani până la un puternic colegiu tehnologic, căutat în zonă, atractiv, cu denumirea de Colegiul "Emil Negrutiu" Turda din 2007. In prezent, aici se pregătesc tineri într-o paleta variată de meserii, din domeniul economic, resurse naturale si protectia mediului.

Cele mai importante etape parcurse de scoală în decursul timpului sunt:

 

      1906 Scoala Practică de Agricultură si Viticultură Turda (1 clasa, studii 2 ani)

      1918 Scoala Inferioară de Agricultură si Silvicultură (1 clasa, studii 3 ani)

      1929 Scoala de Agricultură gradul 1 pentru aplicatii Turda

      1948 Scoala Medie Zootehnică (studii de 4 ani fără bacalaureat, se punea accent pe specializare)

      1952 Scoala Medie Tehnică Zootehnică (specializare)

      1955 Centru Scolar Agricol nr. 1 Turda si Centru Scolar Agricol nr. 2 (studii de 4 ani, tehnician)

      1962 Centru Scolar Agricol Turda (Centrul Scolar Agricol nr. 1 plus Centrul Scolar Agricol nr. 2; studii de 4 ani tehnicieni în agricultură si Contabilitate fără bacalaureat)

      1966-1967 Grup Scolar Agricol Turda (studii de 4-5 ani, liceu cu baclaureat)

      1975 Liceu Agroindustrial (studii de 4 ani în doua trepte,bacalaureat)

      1990 Grup Scolar Agricol Turda (liceul agricol si economic de 4 ani cu bacalaureat, scoală profesională de 3 ani si scoală postliceală de 2 ani)

      2002 Grup Scolar de Resurse Naturale si Servicii Turda (liceu profil servicii si resurse naturale si protectia mediului cu bacalaureat; scoală profesională de 3 ani si scoală de arte si meserii cu anul de completare, liceu tehnologic cu ruta progresiva 2+1+2)

      2008 – prezent  Colegiul "Emil Negrutiu" (liceu profil servicii, resurse naturale si protectia mediului cu examen de bacalaureat,  an de completare, liceu tehnologic).

             

            La început, scoala avea în proprietate trei cladiri care s-au construit în perioada 1906-1910, din fondul bănesc lăsat de Szabo Josif. Apoi din anul 1921 si până în anul 1948 s-au mai facut unele constructii din venituri proprii, iar între aniii 1950-1956 s-a construit o scoală modernă.

Dupa Marea Unire din 1918, scoala a fost integrată în sistemul de învătământ românesc functionând până în 1924 ca Scoală Superioară de Agricultură si Silvicultură cu durata cursului de 2 ani.               

           Interesul crescut pentru agricultură în perioada interbelică s-a reflectat si în evolutia scolii. Astfel, în 1929 aceasta devine Scoală de Agricultură Gradul I pentru aplicatii si bază de pregătire pentru studentii Agronomiei din Cluj-Napoca. Colaborarea cu institutul de învătământ superior a fost benefică atât pentru cadrele didactice si elevi, cât si pentru completarea bazei materiale.

 

Evenimentele de dupa ce-l de-al doilea razboi mondial au schimbat regimul politic, însă interesul pentru agricultură a rămas neschimbat. Intre 1948-1952 scoala a devenit Scoala Medie Tehnică Zootehnică conform legii învătământului din 1948, iar din 1952-1955 a devenit Scoala Medie Tehnică agricolă, având si Scoala de maistrii agricoli. Noua formă de învătământ deschis a permis absolventilor să urmeze cursurile universitare, ceea ce reprezenta un progres fată de formele de organizare anterioare. Între 1951-1956, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, s-a construit localul actual al scolii, modern, spatios, bine dotat precum si o fermă zootehnică model.

            Până la 30 decembrie 1956, scoala a functionat ca o unitate de sine statatoare. De la 1 ianuarie 1957, pe domeniul de peste 500 de hectare al scolii, a luat fiintă Statiunea experimentală pentru cultura porumbului Scoala a primit denumirea de Grup Scolar Agricol nr. 1, având durata cursurilor de 4 ani si pregătind tehnicieni, contabili, zootehnisti, agricultori si veterinari. Aceeasi evolutie a avut-o si Centrul Scolar Agricol nr. 2 din Turda cu profil horticol. În 1962, cele două centre scolare agricole din Turda, au fuzionat, devenind Centrul Scolar Agricol Turda care pregătea, până în 1966, tehnicieni în toate domeniile agriculturii.

În 1966, s-a schimbat denumirea scolii în Liceu agricol, cursurile au devenit de 5 ani, iar absolventii se puteau înscrie din nou la cursurile universitare.

Incepând cu anul 1975, scoala a devenit Liceu Agroindustrial, la absolvire elevii devenind muncitori calificati în agricultură. In urma dezafectarii localului Scolii Horticole din strada Armata Rosie, între anii 1980-1984, s-a completat baza materială a scolii cu un internat de 300 de locuri, o cantină cu 2 niveluri pentru 400 de abonati, o sală festivă, un atelier mecanic si o seră cu 5 corpuri.

          Dupa evenimentele din 1989 s-au schimbat multe în învătământul românesc, deci si în scoala noastră. Din anul scolar 1990/1991,  a functionat ca Grup Scolar Agricol cu clase de liceu, de scoală profesională si postliceală, pregătind o paletă variată de meserii din domeniul agricol si economic