Legislație

Accesul liber si neîngrădit al oricărei persoane din România la informatiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane și autoritățile publice. Prin informatie de interes public se înțelege orice informatie care priveste activitătile sau rezultă din activitătile unei autorităti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Pentru mai multe detalii consultati:

 Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public 

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001

LEGEA Nr. 1 din 5 ianuarie 2011, Legea educației naționale cu toate completările in vigoare

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Ordin MECTS nr. 5079/31.08.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării stiintifice nr. 4496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016