Misiunea scolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural si economic prin transformarea scolii într-un centru de resurse educationale si de servicii oferite comunitătii. Scoala trebuie să adapteze permanent oferta de scolarizare la  nevoile de calificare cerute de economie, administratie, viata socială si culturală a societătii noastre.

Scoala va reprezenta un catalizator al formării profesionale, al mobilitătii fortei de muncă si al bunăstării beneficiarilor ei.

Prin definirea misiunii scolii noastre si prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinti si parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educatie, dar si să contribuim la crearea unei “personalităti” a Colegiului ”Emil Negrutiu” Turda.